Antikraakwet biedt geen bescherming voor eigenaren

Er is sinds oktober 2010 een antikraakwet naast alle andere wetten gekomen. Het is een gek land omdat er verschillende wetten zijn die over hetzelfde onderwerp gaan. Hierdoor wordt het voor een pandeigenaar lastig om zijn eigendom te beschermen als het leeg komt te staan. Wat heb je immers aan een wet als deze niet goed wordt nageleefd en er allerlei gaten in zitten?

“Sinds het kraakverbod werd ingevoerd, zijn een aantal rechtszaken gevoerd. Die procedures werden vooral door krakers ingesteld. Verscheidene rechters hebben zich gebogen over de juridische bezwaren tegen de ontruiming van kraakpanden. Zo zijn in Amsterdam, Den Haag en in Utrecht zaken geweest, zowel bij de kortgedingrechter en voorzieningenrechter als in de rechtbank en het gerechtshof. Zo’n zaak kan vanuit drie richtingen worden aangepakt: civiel, strafrechtelijk en bestuursrechtelijk. Via de civiele procedure gaat het om de vraag of ontruimen mag, via het strafrecht of een kraker strafbaar is. Daarnaast is er ook het bestuursrecht, waarmee krakers ontruimingsbeslissingen van de gemeente kunnen aanvechten.” Bron: Trouw

Wilt u op save spelen?

Dan is het verstandig om het pand te laten beheren of een gebruiksovereenkomst aan te gaan. Neem contact op met ons om dit nader te bespreken.