Meer winkelleegstand verwacht

Bekende winkels en winkelketens zoals HEMA, Blokker en V&D hebben het moeilijk. Als u het nieuws volgt, dan zit er nog veel meer aan te komen op het gebied van winkelleegstand. We weten allemaal dat de HEMA verlies maakt. De HEMA gold als één van de meest succesvolle winkelketens toen het in 2007 door de … Lees meer

Antikraak Enkhuizen

Antikraak Enkhuizen is direct gerelateerd aan leedstandbeheer in deze stad. Naast het risico van kraak loopt een eigenaar nog meer risico’s indien een winkel, kantoor of opslagplaats leeg komt te staan. Neem contact met ons op om de mogelijkheden van leegstandbeheer en antikraak te bespreken.

Antikraakwet biedt geen bescherming voor eigenaren

Er is sinds oktober 2010 een antikraakwet naast alle andere wetten gekomen. Het is een gek land omdat er verschillende wetten zijn die over hetzelfde onderwerp gaan. Hierdoor wordt het voor een pandeigenaar lastig om zijn eigendom te beschermen als het leeg komt te staan. Wat heb je immers aan een wet als deze niet … Lees meer

Winkelleegstand en de gemeente

Uit de nota gemeentelijke kosten van winkelleegstand juni 2014 blijkt ( zie PDF)  dat er verschillende vormen van inkomstenderving gepaard gaan met winkelleegstand in een gemeente. Minder parkeerinkomsten, misgelopen OZB-belasting als gevolg van lagere vastgoedprijzen en minder reclamebelasting zijn enkele belangrijke posten van inkomstenderving. Bovendien is de gemeente extra kosten kwijt aan beleid, vergunningen, subsidies, toezicht en onderhoud.

Lees meer

Risicobeperking winkelleegstand

Zodra een winkel leeg komt te staan staat de eigenaar bloot aan een aantal risico’s. De meest bekende zijn: vandalisme, sluipschade en kraak. Daarnaast wordt de kans op verkoop en verhuur kleiner naarmate er meer winkels in dezelfde winkelstraat leegstaan. Dit is de bekende spiraal naar beneden. Men ziet vaak dat lege winkels worden opgevuld … Lees meer

Schrikbeeld voor winkeliers: winkelleegstand

Veel winkeliers zien de problemen alleen toenemen. Meer winkels gaan sluiten of worden gedwongen om te sluiten. Leegstand van naastgelegen winkels is het schrikbeeld van menig winkelier die probeert te overleven. Naarmate meer winkels leeg komen te staan wordt het minder aantrekkelijk voor de bezoekers om even naar een winkelstraat te gaan. Ze winkelen via … Lees meer

Inkomsten uit een leegstaande winkel

Uw winkel staat leeg of komt binnenkort leeg te staan. U mist hierdoor inkomsten en loopt verder risico (o.a. vandalisme, inbraak, brandstichting, waardevermindering en escalatie van verborgen gebreken). Wij bieden u een concept waarbij u inkomsten kunt verkrijgen door uw winkel in bruikleen te geven. Het concept is zo opgezet dat dit de verhuur of … Lees meer

De beperkingen van een makelaar

Heeft u (commercieel) onroerend goed te koop of te huur, dan kan een makelaar vaak alleen iets betekenen op korte termijn indien u een bijzonder courant object heeft. De kantorenmarkt en winkelmarkt (detailhandel) hebben problemen en deze nemen helaas nog steeds toe.neem_contact_met_ons_op

Zirbitz biedt een concept waarbij leegstand wordt beperkt en de kans op verhuur of verkoop toeneemt.

Lees meer