Meer winkelleegstand verwacht

Bekende winkels en winkelketens zoals HEMA, Blokker en V&D hebben het moeilijk. Als u het nieuws volgt, dan zit er nog veel meer aan te komen op het gebied van winkelleegstand. We weten allemaal dat de HEMA verlies maakt. De HEMA gold als één van de meest succesvolle winkelketens toen het in 2007 door de … Lees meer

Winkelleegstand en de gemeente

Uit de nota gemeentelijke kosten van winkelleegstand juni 2014 blijkt ( zie PDF)  dat er verschillende vormen van inkomstenderving gepaard gaan met winkelleegstand in een gemeente. Minder parkeerinkomsten, misgelopen OZB-belasting als gevolg van lagere vastgoedprijzen en minder reclamebelasting zijn enkele belangrijke posten van inkomstenderving. Bovendien is de gemeente extra kosten kwijt aan beleid, vergunningen, subsidies, toezicht en onderhoud.

Lees meer

Risicobeperking winkelleegstand

Zodra een winkel leeg komt te staan staat de eigenaar bloot aan een aantal risico’s. De meest bekende zijn: vandalisme, sluipschade en kraak. Daarnaast wordt de kans op verkoop en verhuur kleiner naarmate er meer winkels in dezelfde winkelstraat leegstaan. Dit is de bekende spiraal naar beneden. Men ziet vaak dat lege winkels worden opgevuld … Lees meer

Schrikbeeld voor winkeliers: winkelleegstand

Veel winkeliers zien de problemen alleen toenemen. Meer winkels gaan sluiten of worden gedwongen om te sluiten. Leegstand van naastgelegen winkels is het schrikbeeld van menig winkelier die probeert te overleven. Naarmate meer winkels leeg komen te staan wordt het minder aantrekkelijk voor de bezoekers om even naar een winkelstraat te gaan. Ze winkelen via … Lees meer