Winkelleegstand en de gemeente

Uit de nota gemeentelijke kosten van winkelleegstand juni 2014 blijkt ( zie PDF)  dat er verschillende vormen van inkomstenderving gepaard gaan met winkelleegstand in een gemeente. Minder parkeerinkomsten, misgelopen OZB-belasting als gevolg van lagere vastgoedprijzen en minder reclamebelasting zijn enkele belangrijke posten van inkomstenderving. Bovendien is de gemeente extra kosten kwijt aan beleid, vergunningen, subsidies, toezicht en onderhoud.

Verder dient het rimpeleffect van negatieve waardeontwikkeling niet te worden onderschat. Hierbij dient men vooral te denken aan de uitstraling van leegstand op omringend onroerend goed. Winkelstraten bestaan vaak ook uit bovenwoningen. Zowel de waarde van het bedrijfsonroerend goed alsmede de waarde van de woningen zullen gaan dalen als gevolg van deze negatieve uitstraling.