Over

Zirbitz is een investeringfirma en beheert onroerend goed en voert het management over andere firma’s. Ook wordt geparticipeert in (startende) ondernemingen.

Enkele belangrijke diensten zijn leegstandsbeheer en anti-kraak.

Zirbitz ontwikkeld nieuwe diensten in samenwerking met diverse organisaties om onroerend goed te (her)activeren.