De beperkingen van een makelaar

Heeft u (commercieel) onroerend goed te koop of te huur, dan kan een makelaar vaak alleen iets betekenen op korte termijn indien u een bijzonder courant object heeft. De kantorenmarkt en winkelmarkt (detailhandel) hebben problemen en deze nemen helaas nog steeds toe.neem_contact_met_ons_op

Zirbitz biedt een concept waarbij leegstand wordt beperkt en de kans op verhuur of verkoop toeneemt.

De prijzen van woningen staan nog steeds onder druk ondanks de “hoop” op een betere markt.

In uitgave van de Rabobank Cijfers en Trends Branche informatie makelaars wordt de situatie van deze branche nader toegelicht. Het ziet er echter niet goed uit als u tussen de regels door leest.

Een belangrijke functie van een makelaar is bemiddeling  tussen vraag en aanbod. De makelaar vraagt een provisie indien een koop of huurovereenkomst tot stand wordt gebracht. Makelaars hebben het echter bijzonder moeilijk.

In overleg met Zirbitz is het mogelijk om te kijken naar alternatieve gebruiks-, verhuur-,  en verkoopmogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op. U heeft niets te verliezen!

Niets doen en wachten tot het beter wordt is de meest passieve houding. Dit kunt u vergelijken met: Wachten op het leuke moment dat u de loterij wint zonder dat u een lot heeft gekocht.

Rabobank cijfers en trends Makelaars
1 december 2014

“De makelaars hebben hun omzet flink zien dalen als gevolg van de forse afname van het aantal verkooptransacties. In 2013 is het aantal transacties uitgekomen op 110.000 (2012: 117.000, bron: CBS). Tarieven en rendementen stonden eveneens onder druk. Veel makelaars zaten in 2013 op 20 of nog minder transacties per jaar (39 in 2010). Uitgaande van een gemiddelde courtage van zo’n 2.500 euro levert dat een omzet op van 50.000 euro. Veel makelaars hebben door de lagere omzet kostenbesparingen doorgevoerd; lagere overheadkosten, goedkopere auto, goedkopere locatie et cetera. Desondanks lijden veel makelaars verlies en teren ze in op hun buffers en pensioengelden (bron: NVM). De verwachting is dat de omzet van makelaars in 2014 stabiel zal blijven en in 2015 licht zal stijgen met 1%.
Door de situatie op de woningmarkt en de toegenomen transparantie (mede dankzij internet) experimenteren makelaars, vooral aan de aankoopzijde, steeds vaker met van courtage afwijkende tariefsystemen, zoals tarieven op uurbasis en lump sum tarieven. Dit biedt mogelijkheden voor maatwerk.
Vooral bij de aankoop- en verkoopbegeleiding door makelaars worden er lagere prijzen gehanteerd. Prijzen van taxaties daalden aanzienlijk minder (bron: CBS).
Bemiddelaars in onroerende zaken genereren hun inkomsten met name uit bemiddeling en advies bij aan- en verkoop en aan- en verhuur van onroerende zaken. Daarnaast behalen ze omzet uit taxatie van onroerende zaken. Ook bemiddeling bij hypotheken en
bij verzekeringen vormen belangrijke opbrengstencategorieën, vooral bij bemiddelaars gespecialiseerd in woningen.