09 feb

Meer winkelleegstand verwacht

Bekende winkels en winkelketens zoals HEMA, Blokker en V&D hebben het moeilijk.

Als u het nieuws volgt, dan zit er nog veel meer aan te komen op het gebied van winkelleegstand. We weten allemaal dat de HEMA verlies maakt. De HEMA gold als één van de meest succesvolle winkelketens toen het in 2007 door de eigenaar (Maxeda) werd verkocht aan een Engelse investeerder (Lion Capital) voor 1.3 Miljard.

Maxeda is door een groep investereerders ontmanteld. De HEMA is verkocht. Ook het vastgoed van Maxeda is verkocht voor 1.4 Miljard. Blijven o.a. over de bijenkorf en V&D. V&D zit ook in de problemen want deze firma bestaat uit los zand en heeft de boot gemist op het gebied van Internet. Er zullen klappen gaan vallen in dit segment (63 vestigingen en 250 La Place restaurants). Met een zware onderhandeling op de valreep heeft V&D weer een paar maanden lucht. Nu volgen de onderhandelingen met de vakbonden om die 5.8% bij elkaar te sprokkelen.

Of dit nog niet genoeg is, het personeel van Blokker krijgt maandagavond 9 februari 2015 een belangrijke boodschap. 6% van het personeel (440) zullen worden ontslagen. Wij kennen Blokker natuurlijk van de bekende Blokker winkels maar het Blokker concern (met 3.000 winkels en 25.000 man personeel) heeft veel meer winkelformules (circa 20 stuks) waaronder bekende zoals Bart Smith, Intertoy’s, Maxi Toy’s, Xenos, Big Bazar, Marskramer, Leen Bakker, Budget en Cook&Co-.

07 dec

Antikraak Enkhuizen

Antikraak EnkhuizenAntikraak Enkhuizen is direct gerelateerd aan leedstandbeheer in deze stad. Naast het risico van kraak loopt een eigenaar nog meer risico’s indien een winkel, kantoor of opslagplaats leeg komt te staan.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden van leegstandbeheer en antikraak te bespreken.

05 dec

Antikraakwet biedt geen bescherming voor eigenaren

Er is sinds oktober 2010 een antikraakwet naast alle andere wetten gekomen. Het is een gek land omdat er verschillende wetten zijn die over hetzelfde onderwerp gaan. Hierdoor wordt het voor een pandeigenaar lastig om zijn eigendom te beschermen als het leeg komt te staan. Wat heb je immers aan een wet als deze niet goed wordt nageleefd en er allerlei gaten in zitten?

“Sinds het kraakverbod werd ingevoerd, zijn een aantal rechtszaken gevoerd. Die procedures werden vooral door krakers ingesteld. Verscheidene rechters hebben zich gebogen over de juridische bezwaren tegen de ontruiming van kraakpanden. Zo zijn in Amsterdam, Den Haag en in Utrecht zaken geweest, zowel bij de kortgedingrechter en voorzieningenrechter als in de rechtbank en het gerechtshof. Zo’n zaak kan vanuit drie richtingen worden aangepakt: civiel, strafrechtelijk en bestuursrechtelijk. Via de civiele procedure gaat het om de vraag of ontruimen mag, via het strafrecht of een kraker strafbaar is. Daarnaast is er ook het bestuursrecht, waarmee krakers ontruimingsbeslissingen van de gemeente kunnen aanvechten.” Bron: Trouw

Wilt u op save spelen?

Dan is het verstandig om het pand te laten beheren of een gebruiksovereenkomst aan te gaan. Neem contact op met ons om dit nader te bespreken.

03 dec

Winkelleegstand en de gemeente

Uit de nota gemeentelijke kosten van winkelleegstand juni 2014 blijkt ( zie PDF)  dat er verschillende vormen van inkomstenderving gepaard gaan met winkelleegstand in een gemeente. Minder parkeerinkomsten, misgelopen OZB-belasting als gevolg van lagere vastgoedprijzen en minder reclamebelasting zijn enkele belangrijke posten van inkomstenderving. Bovendien is de gemeente extra kosten kwijt aan beleid, vergunningen, subsidies, toezicht en onderhoud. Read More

02 dec

Risicobeperking winkelleegstand

Zodra een winkel leeg komt te staan staat de eigenaar bloot aan een aantal risico’s. De meest bekende zijn: vandalisme, sluipschade en kraak. Daarnaast wordt de kans op verkoop en verhuur kleiner naarmate er meer winkels in dezelfde winkelstraat leegstaan. Dit is de bekende spiraal naar beneden.

Men ziet vaak dat lege winkels worden opgevuld als verlengde etalage van andere winkels of het wordt gevuld met een rommelige presentatie van een vereniging of iets dergelijks.

Allemaal goed bedoeld maar het biedt de bezoeker van de winkelstraat geen teogevoegde waarde.

01 dec

Schrikbeeld voor winkeliers: winkelleegstand

Veel winkeliers zien de problemen alleen toenemen. Meer winkels gaan sluiten of worden gedwongen om te sluiten. Leegstand van naastgelegen winkels is het schrikbeeld van menig winkelier die probeert te overleven. Naarmate meer winkels leeg komen te staan wordt het minder aantrekkelijk voor de bezoekers om even naar een winkelstraat te gaan. Ze winkelen via Internet of gaan naar een groter winkelcentrum, shoppingmal.

Hoe kunt u als winkelier helpen om deze neerwaartse trend te stoppen? <lees meer>

“In Nederland is een overaanbod van winkels in de detailhandel. Gemiddeld bijna 9% van het winkelvloeroppervlakte leeg in 2014. Dit percentage stijgt sinds 2008. Er zijn wel grote regionale verschillen. De winkelleegstand concentreert zich vooral aan de randen van Nederland.” Bron: Compendium

De bestaande winkeliers dienen iets te doen om te overleven. De overheid biedt helaas weinig hulp. Nieuw beleid laat op zich wachten en stimuleeringsmaatregelen zullen nog wel even duren omdat dit niet past in het huidige financiële beleid / plaatje van de overheid. Deze is gericht op bezuinigen en minimaliseren.

01 dec

Inkomsten uit een leegstaande winkel

Uw winkel staat leeg of komt binnenkort leeg te staan. U mist hierdoor inkomsten en loopt verder risico (o.a. vandalisme, inbraak, brandstichting, waardevermindering en escalatie van verborgen gebreken).

Leegstand_winkelWij bieden u een concept waarbij u inkomsten kunt verkrijgen door uw winkel in bruikleen te geven. Het concept is zo opgezet dat dit de verhuur of de verkoop niet blokkeert maar stimuleert.

Wij zullen ook ondersteunen bij verkoop of (tijdelijke) verhuur van uw winkel. Dit vindt plaats in overleg met de betrokken makelaars.

Wilt u risicobeperking of inkomsten uit een leegstaande winkel?

Interesse in het concept? U heeft niets te verliezen.

neem_contact_met_ons_op

01 dec

De beperkingen van een makelaar

Heeft u (commercieel) onroerend goed te koop of te huur, dan kan een makelaar vaak alleen iets betekenen op korte termijn indien u een bijzonder courant object heeft. De kantorenmarkt en winkelmarkt (detailhandel) hebben problemen en deze nemen helaas nog steeds toe.neem_contact_met_ons_op

Zirbitz biedt een concept waarbij leegstand wordt beperkt en de kans op verhuur of verkoop toeneemt.

Read More