Schrikbeeld voor winkeliers: winkelleegstand

Veel winkeliers zien de problemen alleen toenemen. Meer winkels gaan sluiten of worden gedwongen om te sluiten. Leegstand van naastgelegen winkels is het schrikbeeld van menig winkelier die probeert te overleven. Naarmate meer winkels leeg komen te staan wordt het minder aantrekkelijk voor de bezoekers om even naar een winkelstraat te gaan. Ze winkelen via Internet of gaan naar een groter winkelcentrum, shoppingmal.

Hoe kunt u als winkelier helpen om deze neerwaartse trend te stoppen? <lees meer>

“In Nederland is een overaanbod van winkels in de detailhandel. Gemiddeld bijna 9% van het winkelvloeroppervlakte leeg in 2014. Dit percentage stijgt sinds 2008. Er zijn wel grote regionale verschillen. De winkelleegstand concentreert zich vooral aan de randen van Nederland.” Bron: Compendium

De bestaande winkeliers dienen iets te doen om te overleven. De overheid biedt helaas weinig hulp. Nieuw beleid laat op zich wachten en stimuleeringsmaatregelen zullen nog wel even duren omdat dit niet past in het huidige financiële beleid / plaatje van de overheid. Deze is gericht op bezuinigen en minimaliseren.